top of page
pw_00014020_Łódź, Manufaktura 02, fot Paweł Wojtyczka.jpg
123647477_2787486078196053_1889418919552007893_n_edited.jpg

Jury II edycji Konkursu Moja fotogeniczna Łódź pt. „Woda w krajobrazie Łodzi”

 

Bogdan Włodarczyk: dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, w latach 2011–2016 redaktor naczelny serii monograficznej „Warsztaty z Geografii Turyzmu”; od 2013 przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce; od 2014 członek Zespołu Ekspertów ds. Badań Nauk. przy Ministerstwie Sportu i Turystyki; od 2014 członek Kapituły Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny przy Polskiej Organizacji Turystycznej; od 2010 członek Komitetu Wdrożeniowego „Programu rozwoju turystyki w woj. łódzkim” przy Marszałku Województwa Łódzkiego; w latach 2012– 2020 członek Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, od 2012 przewodniczący Komisji Geografii Turyzmu przy Polskim Towarzystwie Geograficznym, od 2013 r. członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, autor ponad 100 publikacji naukowych.

Cezary Pawlak: historyk, kustosz Muzeum Miasta Łodzi, nauczyciel historii Szkół Bernardyńskich w Łodzi. Koordynator projektów wystawienniczych, historycznych i edukacyjnych, m.in.: „Powrót do ziemi obiecanej. Sentymentalna podróż rodziny Poznańskich”, „Jan Karski powrót bohatera”, ”Zakład Urbanowskich. Rodzina Dzieło Twórcy”. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz ochrony wartości historyczno-zabytkowych, szczególnie dotyczącą łódzkiego wielowyznaniowego Cmentarza Starego (prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi). Od 2019 r. jest także członkiem Rady Fundacji im. Stanisława Liszewskiego.

Marzena Makowska – Iskierka: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w

Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych

Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

redaktor monografii naukowej UŁ „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, sekretarz naukowy konferencji "Seminarium terenowe: Warsztaty z geografii turyzmu”, opiekun naukowy w projekcie Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student”, autorka 30 publikacji naukowych. 

 

Maciej Riemer: Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi

 

Beata Lisowska:  doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa (filmoznawstwa) oraz etnologii na Uniwersytecie Łódzkim, wykładowca akademicki (w latach 2011-18 adiunkt w Zakładzie Kultury Wizualnej Instytutu Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie, od 2005 roku wykładowca Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi), koordynatorka projektów edukacyjnych w kształceniu osób dorosłych, prowadzi zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku, współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy projektach łączących pokolenia, działaniach edukacji regionalnej, kultury i sztuki. W okresie 02.2020 - 09.2021 r. koordynowała wydarzenia artystyczne i kulturalne w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Marek Lawin: magister geografii turyzmu na Wydziale Geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Geograf i fotograf. Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. W. Dońca w Łodzi. Były wieloletni wykładowca i pracownik akademicki, właściciel wydawnictwa kartograficznego Geograph i dyrektor biura Zarządu w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Redaktor wydawnictw promocyjnych i branżowych. Autor lub współautor podręczników i ćwiczeń dydaktycznych z zakresu turystyki oraz wielu artykułów naukowych. Autor map turystycznych z Łodzi i regionu łódzkiego. Współautor autorskiego przewodnika multimedialnego regionu łódzkiego.

Honorowa Przewodnicząca Jury: Anna Liszewska, pianistka, kameralistka, prof. Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Prezes Zarządu Fundacji im. Stanisława Liszewskiego, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, inicjatorka konkursu Moja fotogeniczna Łódź.

bottom of page